แสดง 101 ถึง 120 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
10102525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง31411716117256203258103
10202523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง295113229257980304388
10302521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง17314736246640179355
10402528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12508942817920127851
10502524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง25361582015580253647
10602526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17008423319920173346
10702522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21771341422820219140
10802529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง977302172282099425
10902527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง73139341453073514
11002531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์391721381649803925244
11102532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์3909187945679803954226
11202535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4771123212561004783218
11302533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4455238715703304470214
11402534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์48041710107570104911182
11502530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์330517229206403334139
11614717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106472704178
11728850รพ.โคกสูงโคกสูง201386313734502822150146
11810868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น220913620804165584106228953321
11910867รพ.ตาพระยาตาพระยา5783307386510121860466482213
12010866รพ.คลองหาดคลองหาด56902463409818027836099396
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by