แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ484142673304304914129
8202503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4222179472262404294117
8302508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ3215709163642103378109
8402511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ414095757305904197106
8502502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ427218228722230435998
8602510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ5037244816550210520279
8702509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ23466715249510239876
8810209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1618169712110162563
8910208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19582861417550197250
9002500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ15115592326220153443
9102506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13937293923910143243
9202501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18214384951580187038
9302516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5337680170637105507170
9402520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6069204056455406125155
9502517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์79863287389802608375142
9602515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5203558156679905359139
9702514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์21031327171310602120121
9802518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์46822603649830468888
9902519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์501637177470540509071
10002525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง31411716115254803256103
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by