แสดง 41 ถึง 60 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
4102464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20405402766850206757
4202468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27475433115400277848
4302465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13755647314660144841
4402470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18224202311740184541
4502472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา185751817910070203635
4610202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา938273668470100433
4702471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64919355614070420
4810203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา74025675731081517
4902475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7752168472622707824647
5002479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น694620602341685007180491
5102481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น5618128120510005738407
5202480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น436119928155604389301
5302477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34341415153363603587294
5402478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น31421969126699803268277
5502476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3702170434003702273
5610869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร27408387078957403447389
5702482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46421503283280604925141
5802483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3060195095140430315592
5921289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร243611452759510246382
6002497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร271821445722280277578
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by