แสดง 41 ถึง 60 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
4102463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา302758822515920325263
4202468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27975153414570283151
4302465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13425717213860141438
4402470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18233972511310184837
4502472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18885392139660210125
4610202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา90127276789097725
4710203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา80419575679087922
4802471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64118755554069620
4902475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7696182559577707755594
5002479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น688920302321655707121452
5102481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น562812375499705703345
5202478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น36421439124675303766300
5302477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34051423145344603550272
5402480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น431917920139104339253
5502476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3683170414903683252
5610869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร247511655408096703015331
5702490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร334378616332903359129
5802482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร45701486286125404856112
5902493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร365627461966520367594
6002491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12687867522780134393
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by