แสดง 21 ถึง 40 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
2102439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว274617996344220280967
2202441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว154411246813930161262
2302450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว244321993345900247638
2410699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว18215713640196
2502454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด47481685322240305070436
2602455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด34171286129439103546198
2702458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด167284551834901723184
2802453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด3309142699354903408129
2902461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด2439126021384802460102
3002457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด1918112016031860207877
3102459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1778557935670178775
3202460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19173393618520195366
3302456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8817310701089137
3402474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63401412198404906538142
3502462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา459872630186104628141
3602467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา50018212624240502796
3702469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา430413001524360431986
3802473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา272665534127870306769
3902463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา312855123816530336666
4002466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา19175531210530192961
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by