แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2443009102443818
202446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว8210197671047008217466
377702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว1549248568646010016356418
402448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว64961371231979006727295
502437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42268952181808604444191
602452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว409961111352404110180
702451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2094112717069302264130
810197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว382338228182203851128
902447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว48192573304504822125
1002444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว24271256239479902666120
1102435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว373288981521003740115
1202443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว256916824098002609105
1302449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว2854170310834350296296
1402436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว38411184151100384296
1502442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว302210656871240309088
1610199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว22088608012610228887
1710200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3092334908650318283
1802438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว2358211210438160246277
1902445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19251682852030193374
2002440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22387859650670233466
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by