แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2443009102443835
202446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว8008285917825208025524
377702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว156214732813681016434465
402448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว6991888256953507247319
502437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42108962181754004428196
602452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว409261212345204104173
702447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว51043346238005110143
802449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว31411367187327003328139
902436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว4454111010384004464135
1002435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว376288771333803769134
1102451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2077112015766002234125
1202444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว25391142249468802788119
1310197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว381538328178103843116
1402443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว267615303596702711100
1502439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว308714427540870316284
1602442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว305010937165330312183
1710200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3233216808280331382
1802445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว18831667750930189076
1910199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19999649012120208974
2002440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22507689548610234568
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by