แสดง 101 ถึง 120 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
10102442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว304010666672010310691
10277702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว1575448399107898016664536
10302517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์79863287389802808375142
10402458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด166984552834301721184
10502448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว63781347228997506606323
10602446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว8231197571081408238490
10702514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์21031327171310602120121
10802483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3046195095138820314189
10902435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว374389691537503752124
11002531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์392821381641903936253
11102507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9044954651647709109399
11202479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น691620602351676707151482
11302437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42708912051821404475197
11428850รพ.โคกสูงโคกสูง202086314134039812161154
11528849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์334272221422788423563296
11614717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106471054178
11710866รพ.คลองหาดคลองหาด56792451405811997756084394
11810869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร27278456778869003404376
11910867รพ.ตาพระยาตาพระยา5760307283610020860265962161
12013817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3326275838510688128643711459
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by