แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18194384951610186838
8202436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384411901524903845101
8302445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19371680852620194582
8402495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13638524152730140452
8502513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4863135694530904957228
8602535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4748123312558204760212
8702534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4790171291562304881171
8802523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง298712879057860307787
8921289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร242211502759240244973
9002475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7812171268618107880628
9102516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5337680170637405507171
9202508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ3218709163642403381109
9302512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ49422469135657505077131
9402464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20365402466750206056
9502532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์3936184547677403983229
9602515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5201558157680105358140
9702493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร35862716768850359356
9802478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น31731932122695703295274
9902533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4457238115698104472210
10002519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์501337187370620508671
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by