แสดง 41 ถึง 60 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
4102454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด47501685320240305070436
4202467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา49968212524200502196
4302499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร19429901324260195536
4402469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา430413001524360431986
4502525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง31411716115254803256103
4602500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ15115592326220153443
4702503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4222179472262404294117
4802488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร269516652127630271663
4902473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา272665534127870306769
5002482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46341499283280704917136
5102487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19618209629420205762
5202447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว48312573304204834141
5302504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ484142673304304914129
5402511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ414095757305904197106
5502457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด1916112116031860207676
5602492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24421640032320244276
5702489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร208710406832640215556
5802449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว28611713107345202968117
5902453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด3309142799354403408129
6002459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1778557935650178775
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by