แสดง 41 ถึง 60 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
4102522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21721391322650218533
4202529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง956304142269097019
4302491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12687867522780134393
4402467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา49957962423230501983
4502506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13937193623470142937
4602469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา446711241324010448071
4702503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4151178971242704222108
4802525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง3150172011324680326392
4902447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว50373256251905043140
5002488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร267316632125950269462
5102500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ14844631126410149524
5202473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา271363034427050305780
5302487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19358288828720202348
5402457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด23499543729240238683
5502511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ40919584929390414091
5602504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ47784325229780483099
5702492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24781642029810247866
5802453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด3509142182306803591117
5902489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร208310356830870215156
6002449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว31651367186328003351145
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by