แสดง 21 ถึง 40 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
2102524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง25041616115340250544
2202480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น435319625153804378295
2302463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา312855123816540336666
2402486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร20118288417340209566
2510208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19592861417590197351
2602528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12928452917890132147
2702460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19173393618520195366
2802462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา459872630186104628141
2902526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17308383219600176247
3010197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384337927197903870143
3102485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร137011145420010142464
3202484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1746163915520130190138
3302494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร241019071120290242152
3402530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์329817128204103326134
3502497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร270421475622130276081
3602502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ427318218722250436098
3702529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง973303172281099024
3802522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21711341422820218539
3902491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12817727723680135849
4002506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13947283923940143343
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by