ทั้งหมด 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2443009102443834
202476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3683170414903683252
302492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24781642029810247866
410699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว21215478410229
502524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24231629115220242449
602436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว3954975248820395689
710205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6842663874068717
802527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72139341428072510
902447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว50373256251905043140
1014717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106457243178
1102435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว373888671338003745111
1210209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1619167712100162663
1302533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์514818407650305155232
1402445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19031665851080191174
1502531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์406217981554704070228
1602446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว816219879984308171520
1702459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1763553934150177265
1802456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8697310681087928
1902452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว409261111346604103178
2002494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร239119111119720240272
2102500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ14844631126410149524
2202466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา18895541210310190169
2310208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19582641217270197046
2402469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา446711241324010448071
2502522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21721391322650218533
2602529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง956304142269097019
2702490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร334378616332903359129
2802493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร365627461966520367594
2902480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น431917920139104339253
3002514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์20051358201300602025110
3102461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด242212642136820244395
3202488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร267316632125930269462
3302499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร22567662222510227840
3402464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20544932366570207770
3502535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์5517163923412605540234
3602467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา49957962423220501983
3702518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์467028602442860469474
3802470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18233972511310184837
3921289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร245111132554670247665
4010197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว380738228178803835121
4102462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา446183929182704490126
4202526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17158503119070174646
4302530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์340914631178303440120
4402528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง13187943217500135036
4502468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27975153414570283151
4602450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว243021733544600246545
4702443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว269615273696202732100
4802506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13937193623470142937
4902457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด23499543729240238683
5002460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19263393817520196460
5102507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9017955411598909058362
5202495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13498604247710139151
5302485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร135711044319360140052
5402509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ23166914548250236169
5502501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18224394850180187026
5602532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4285151548639504333237
5702511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ40919584929390414091
5802497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร269021595022070274070
5902504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ47784325229780483099
6002458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด165583053825401708191
6102471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64118755554069620
6202475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7696182559577707755594
6302521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง18233806445830188747
6402489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร208310356830870215156
6502442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว303310927169470310484
6602503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4147178971242504218108
6702465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13425717213860141438
6802439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว308914437441060316385
6910203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา80419575679087922
7002481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น562812375499705703345
7102491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12687867522780134393
7210202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา90127276789097725
7310199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว21997957812220227785
7402502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ423918017821370431784
7502486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19468098016760202655
7610200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3223220818480330477
7702441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว157311298112230165459
7802513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4874134281512804955189
7902453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด3509142182306803591117
8002496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร104112738613840112745
8102487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19358288828720202348
8202520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6071227889407306160123
8302519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์511635888966720520562
8402534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4853171691531204944166
8502523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง305512159356320314886
8602440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22547669548750234970
8702483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3028195096134100312469
8810206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10453819711130114240
8902438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว2290211510436900239463
9002525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง3150172011324680326392
9102517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์8319293711879150843788
9202505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3927517123355304050120
9302478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น36421439124675303766300
9402455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด33921288128429803520167
9502512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ5006235313264300513894
9602498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร122487613343840135753
9728850รพ.โคกสูงโคกสูง201987813931959822158156
9802477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34051423145344603550272
9902451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2078112016066002238126
10002508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ321870916062570337897
10102515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5346499166650805512123
10202484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1787159216919200195641
10302510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ4943248817248400511566
10402516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5454646176614805630170
10502449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว31651367186328003351145
10602474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63291400200394606529134
10702472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18885392139660210125
10802437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42108962181761504428189
10902463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา302558922515930325063
11002479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น688920302321655707121452
11128849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์3125177239383998463364253
11202444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว25361143249469602785124
11302448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว7001887256957507257318
11402482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร45701486286125404856112
11513817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3266274630610353124873572396
11602454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด48591685334221005193368
11702473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา271363034427050305780
11810866รพ.คลองหาดคลองหาด55512433353782477435904322
11910869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร247511655408096703015331
12010867รพ.ตาพระยาตาพระยา567330327519728458664241978
12110868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น217963613794160477101225902962
12277702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว156634731819686016482467
12310870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9571271129833078419836108691788
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by