แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2443009102443827
202476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3681170416803681245
302492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24811641030440248166
402436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว40241002149330402599
510699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว20215529600219
602524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24171624115220241849
702447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว48272573297204830117
810205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6862653876068917
902527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72039341428072411
1014717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106460023178
1102518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์46992538647800470582
1202446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว8244192771004808251466
1302435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว373688571346703743113
1410209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1619167712100162663
1502533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์515718407656205164239
1602445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19141663851320192274
1702531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์403519581559904043216
1802459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1762553934390177162
1902456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8717310685088132
2002452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว409661111346904107171
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by