แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2443009102443835
202476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3682170408403682247
310699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว21215478390229
402492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร25231642129040252471
502524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24201629115220242149
610205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6832653868068617
702527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง7233954142707279
802447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว51043346238005110143
902459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1758557634100176463
1014717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106455783178
1102435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว376288771333803769134
1202445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว18831667750930189076
1310209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1619167712100162661
1402533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์514218397647105149232
1502531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์404219081550704050227
1602436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว4454111010384004464135
1702456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8677310676087726
1802466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา18865541110290189767
1902494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร238719111119690239874
2002500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ14814641126320149224
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by