ทั้งหมด 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว29920089029921090
214717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106471054178
310699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว18215708770197
402476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3693170431303693264
528849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์334272221422788423563296
602456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8817310701089137
702481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น5619132110508515729395
802522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21741401422720218841
910209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1618169712110162563
1002530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์329617128203903324132
1102471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64919355596070420
1202480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น435219625153504377295
1302531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์392821381641903936253
1402447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว48312573304204834141
1510203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา73725775726081217
1610202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา936271668430100233
1710205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6922713912069519
1810870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9679275143434153121171111131970
1910208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19582861417550197250
2002529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง973303172281099024
2102460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19223393618450195866
2210200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3068350918780315988
2310206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10473789811730114545
2410197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384337927197503870132
2502527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72939341452073313
2602470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18224202311620184542
2702504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ484142673304304914129
2802501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18214384951600187038
2902521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง17274766246480178953
3002505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3908507127383104035145
3102472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18555181799990203433
3202464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20355402466730205956
3302468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27755413215110280750
3402463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา312555323816510336366
3502466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา19175531210530192961
3602459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1778557935650178775
3702515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5201558157680005358139
3802500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ15115592326220153443
3902465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13685647314490144141
4002452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว412361111356804134195
4102473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา272665534127870306769
4202509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ23466715249510239876
4302516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5337680170637205507170
4402508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ3215709163642203378109
4502462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา460172630186004631141
4602506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13937293923910143243
4702491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12807727723680135749
4802440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22187969851390231673
4902487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19618209629420205762
5002467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา49968212524210502196
5102486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร20098288417290209365
5202526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17298383219590176146
5302458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด166984552834301721184
5410869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร27278456778869003404376
5502528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12928452917880132147
5602495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13638524152640140452
5710199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว21878588412720227197
5828850รพ.โคกสูงโคกสูง202086314134039812161154
5902435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว374389691537503752124
6002498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร120090012146470132153
6102437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42259022131823604438196
6202490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร3136903736390314369
6302507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9044954651647609109399
6402511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ414095757305904197106
6502499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร19419901324260195436
6602489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร208710406832640215556
6702442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว304010666672010310691
6802485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร136711145020010141762
6902457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด1917112116031860207776
7002441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว154311256813900161162
7102444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว24181128194505902612136
7202451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2114113017272102286142
7321289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร242211502759240244974
7402436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384411891523803845102
7502535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4746123312557304758212
7602461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด2442126021384602463101
7702496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร104612739915150114553
7802455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด34171286129439103546198
7902523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง298712879057840307786
8002469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา430413001524360431986
8102514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์21031327171310602120121
8202448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว63781347228997506606322
8302513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4861135694530604955228
8402474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63401412198404706538143
8502477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34281414152361903580289
8602453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด3309142799354403408129
8702482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46361499283280504919136
8802492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24421640032360244276
8902484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1745164015520130190038
9002524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24521640115360245342
9102488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร269516652127660271663
9202445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19371680852610194582
9302454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด47501685322240305072436
9402534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4790171291562304881168
9502449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว28611713107345202968117
9602525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง31411716115254903256103
9702475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7824171966618007890627
9802443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว252817314199402569107
9902532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์3996178547677104043235
10002503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4222179472262404294117
10102439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว274517996344220280867
10202502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ427318218722230436098
10302494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร240919071120290242051
10402438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว256019119439620265470
10502478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น31731934121695503294274
10602483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3046195095138820314189
10702446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว8231197571081408238490
10802520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6069204056455406125155
10902479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น691620602351676707151482
11002497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร270521445522130276082
11102450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว244221993345850247537
11202533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4456238015697204471210
11302510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ5037244816550210520279
11410866รพ.คลองหาดคลองหาด56792451405811997756084394
11502512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ49442467137657105081131
11602518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์46822603649830468888
11702493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร35862716768830359356
11813817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3326275838510688128643711459
11910867รพ.ตาพระยาตาพระยา5760307283610020860265962161
12002517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์79863287389802808375142
12110868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น220253633797164989105228223225
12202519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์501337187470570508771
12377702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว1575448399107898016664536
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by