แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4842135791525304933209
8202448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว64991371231978706730294
8302457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด187314135429510192754
8402474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63261415198400806524136
8502477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34231417148356103571276
8602453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด3282143493351503375119
8702482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46161496284130004900124
8802532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4224156549657804273249
8902484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1793157917419700196742
9002478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34621627122686603584285
9102492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24331640031590243371
9202524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24231645115270242441
9302488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร267216672127100269361
9402443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว256916824098002609105
9502445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19251682851980193374
9602454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด47501686315236505065410
9702449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว2853170310834350296196
9802534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4802171491551104893159
9902525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง3154171911325010326796
10002475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7738172055606907793599
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by