แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์21171323181314202135122
8202443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว2851134039100002890127
8302448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว638413472281003906612330
8402513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4878135696540004974239
8502474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63451411198408006543149
8602477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34341415153363603587294
8702453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด33071428103356703410126
8802482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46461503281280404927141
8902524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง25361581015580253649
9002484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1757163515720310191442
9102492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24461640032960244678
9202488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร271716582127990273867
9302445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19371680952890194677
9402475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7752168472623007824646
9502534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์48061710107570404913182
9602454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด47241711321242905045444
9702449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว28691712107349502976119
9802525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง31411714117256303258103
9902446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว8630171541176308634619
10002503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4208179371263604279122
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by