แสดง 41 ถึง 60 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
4102473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา272665534127870306769
4202509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ23466715249510239876
4302516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5337680170637205507170
4402508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ3215709163642203378109
4502462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา460172630186004631141
4602506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13937293923910143243
4702491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12817727723680135849
4802440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22187969851390231673
4902487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19618209629420205762
5002467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา49968212524210502196
5102486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร20108288417310209465
5202526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17298383219590176146
5302458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด166984552834301721184
5410869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร27278456778869003404376
5502528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12928452917880132147
5602495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13638524152640140452
5710199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว21878588412720227197
5828850รพ.โคกสูงโคกสูง202086314134039812161154
5902437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42708912051821404475197
6002435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว374389691537503752124
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by