แสดง 61 ถึง 80 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
6102443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว285313403999902892127
6202449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว28691712107349602976120
6302523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง295313209257980304588
6422813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว29920089029921091
6510200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3059356918910315085
6602483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3061195095140570315693
6702442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว309810556872000316699
6802490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร3098904736760310574
6902525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง31411714117256403258104
7002478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น31451966128700903273276
7102463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา315754524516600340277
7202508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ3218707167648303385114
7302453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด33071428103357003410129
7402530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์330717329206603336140
7528849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์333874231428168413569300
7613817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3392276140510756630063797484
7702455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด34311286129442003560208
7802477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34341415153363703587295
7902493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร35722718769360357962
8002476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3702170434003702272
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by