แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว374389691538003752123
8202436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384411901524603845101
8310197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384337927197603870132
8402531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์392821381641903936253
8502532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์3936184547677403983229
8602505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3908507127383204035146
8702452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว412361111356804134195
8802511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ414095757306004197106
8902503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4222179472262404294117
9002469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา430413001524360431986
9102502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ427318218722250436098
9202480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น435319625153504378295
9302533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4456238115697404471210
9402437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42708912051821604475197
9502462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา460172630186004631141
9602518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์46822602649850468889
9702535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4748123312558204760212
9802447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว48322573304704835142
9902534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4790171291562304881168
10002482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46371499283280204920136
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by