แสดง 61 ถึง 80 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
6122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว29920089029921091
6202523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง295113219257980304388
6302473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา273665534128020307771
6402490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร3098904736700310574
6510200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3059355918910315085
6602483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3060195095140430315592
6702442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว309910556871960316799
6802525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง31411714117256303258103
6902478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น31431968128700303271277
7002530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์330517329206503334139
7102508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ3218707167648203385115
7202463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา315754824516590340277
7302453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด33071428103356703410126
7410869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร27408387088957203448390
7502455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด34301286129442003559209
7628849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์333672228427278413564298
7702493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร35752715769340358264
7802477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34341415153363603587294
7902476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3702170434003702273
8002435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว372089691555203729125
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by