แสดง 21 ถึง 40 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
2102441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว155311247113990162457
2202458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด167485051836801725184
2302526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17008423319930173346
2402459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด17725611135850178377
2502521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง17314736246640179355
2602470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18224202311740184541
2702501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18254385051950187536
2802484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1757163515720310191442
2902466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา19215531210540193361
3002445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19371680952890194677
3110208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19382881317510195151
3202460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19233383718760196070
3302499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร19579801324390197037
3402472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา185751817910070203635
3502487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19668199729520206364
3602464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20405402766870206757
3702457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด1920112915631990207678
3802486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร20178268417500210166
3902514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์21171323181314202135122
4002489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร207710426933470214660
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by