แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
114717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106457243178
210699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว21215497450229
310205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6842663874068716
402471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64118755554069620
502527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72139341428072510
602456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8697310682087929
710203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา80419575679087922
802529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง956304142269097019
910202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา90327275790097825
1002496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร104112738613850112744
1110206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10453819711130114240
1202491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12687867522780134393
1302528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง13187943317500135136
1402498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร122287913343880135553
1502495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13498604247740139151
1602485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร135811044319350140152
1702465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13425717213860141438
1802506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13937193623470142937
1902500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ14844631126410149524
2010209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1619167712100162663
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by