แสดง 41 ถึง 60 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
4102486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร20108288417310209465
4202460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19223393618450195866
4302463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา312555323816510336366
4402439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว274517996344220280867
4502490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร3136903736400314368
4602473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา272665534127870306769
4702438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว255819089339700265170
4802519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์501337187470570508771
4902440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22187969851380231673
5021289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร242211502759240244973
5102459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1778557935650178775
5202492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24421640032390244276
5302509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ23466715249510239876
5402457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด1917112116031860207777
5502510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ5041244816550250520679
5602497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร270621445522130276181
5702445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19371680852610194582
5802469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา430413001524360431986
5902523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง298712879057840307786
6010200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3068350918780315988
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by