แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5201558157680005358139
8202516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5337680170637205507170
8302517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์79863287389802808375142
8402518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์46822602649830468888
8502519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์501337187470570508771
8602520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6069204056455406125155
8702521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง17274766246490178953
8802522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21741401422720218841
8902523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง298712879057840307786
9002524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24521640115360245342
9102525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง31421716115254903257103
9202526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17298383219590176146
9302527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72939341452073313
9402528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12928452917880132147
9502529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง973303172281099024
9602530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์329617128203903324132
9702531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์392821381641903936253
9802532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์3996178547677104043235
9902533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4456238015697204471210
10002534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4790171291562304881168
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by