แสดง 61 ถึง 80 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
6102495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13498604247740139151
6202496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร104112738613850112745
6302497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร269021595022070274070
6402498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร122287913343880135553
6502499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร22567662222510227840
6602500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ14844631126410149524
6702501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18214394850180186926
6802502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ423918017821370431784
6902503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4151178971242704222108
7002504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ47784325229780483099
7102505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3927517123355304050120
7202506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13937193623470142937
7302507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9017955411599009058362
7402508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ321870916062570337897
7502509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ23166914548270236168
7602510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ4943248817248450511566
7702511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ40919584929400414091
7802512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ5006235313264310513894
7902513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4874134281512804955189
8002514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์19961353201295302016110
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by