แสดง 41 ถึง 60 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
4102475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7737168372623407809646
4202476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3702170434003702272
4302477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34341415153363703587294
4402478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น31451966128700903273277
4502479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น695020602341690507184492
4602480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น436219928156004390301
4702481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น5616128120510505736407
4802482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46411508278280604919140
4902483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3061195095140570315693
5002484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1757163515920300191642
5102485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร137411105820290143263
5202486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร20118288317530209465
5302487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19698199729520206664
5402488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร271716582128000273867
5502489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร210210426933950217181
5602490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร3098904736740310577
5702491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12847737723770136154
5802492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24471640032980244778
5902493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร35722718769340357966
6002494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร242919111120550244052
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by