แสดง 101 ถึง 120 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
10102452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว412361111356804134195
10202500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ15115592326260153443
10302465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13685647314490144141
10402442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว304210666672000310893
10502447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว48322573304704835142
10602521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง17274766246510178953
10702464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20365402466740206056
10810203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา73725775728081217
10902474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63401412198404706538142
11002528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12928452917880132147
11102519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์501337187370590508671
11202524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24521640115360245342
11310699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว18215713640196
11402535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4748123312558204760212
11510870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9605275142934153821171110341964
11613817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3342276038910707928953731466
11728850รพ.โคกสูงโคกสูง202086314134039812161154
11877702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว1575448399117904016665537
11922813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว29920089029921090
12002478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น31731932122695703295275
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by