แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18925392139670210525
8202453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด3509142182306803591120
8302522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21721391322650218534
8402441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว157311298112240165459
8502437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42108962181762104428189
8602467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา49957962423230501983
8702509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ23166914548270236168
8802469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา446711241324010448071
8902527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72139341428072510
9002523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง305512159356320314886
9102510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ4943248817248450511566
9202516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5445645176612505621170
9302525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง3150172011324680326392
9402438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว2290211510436910239462
9502502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ423918017821370431784
9602529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง956304142269097019
9702514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์19961353201295302016110
9802439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว308914437441060316385
9902520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6049227589407206138123
10002436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว3938975149110393988
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by