แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18555181799990203433
8202453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด3309142799354403408129
8302522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21741401422720218841
8402441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว154311256813900161162
8502437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42708912051821404475197
8602467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา49968212524210502196
8702509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ23466715249510239876
8802469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา430413001524360431986
8902527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72939341452073313
9002523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง298712879057840307786
9102510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ5037244816550210520279
9202516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5337680170637205507170
9302525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง31421716115254903257103
9402438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว255819089339700265170
9502502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ427318218722230436098
9602529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง973303172281099024
9702514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์21031327171310602120121
9802439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว274517996344220280867
9902520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6069204056455406125155
10002436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384411891524103845101
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by