แสดง 61 ถึง 80 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
6102492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24471640032980244778
6202455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด34311286129442003560208
6302461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด2433125921388002454103
6402491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12847737723770136154
6502485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร137411105820290143263
6621289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร244111452759570246882
6702457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด1919113115531990207476
6802494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร242919111120550244052
6902449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว28691712107349602976120
7002435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว372089691560403729126
7102493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร35722718769340357966
7202468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27465433115430277749
7302513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4878135696541304974240
7402496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร1051127111015420116161
7502507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9048954651661209113408
7602505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3932507127389104059146
7702508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ3218707167648303385114
7802512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ49702445140658105110139
7910208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19382881317510195150
8002466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา19215531210550193362
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by