แสดง 61 ถึง 80 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
6102492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24801642029950248066
6202455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด33921288128430003520167
6302461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด2420126421368302441100
6402491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12707857522790134593
6502485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร135811044319390140153
6621289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร245111132555570247665
6702457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด23519543729240238881
6802494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร239119111119720240271
6902449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว31651367186328003351141
7002435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว373588671339403742111
7102493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร365827461966550367794
7202468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27965153414550283052
7302513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4875134281513204956187
7402496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร103812738413870112243
7502507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9017955411600209058364
7602505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3931517123355504054120
7702508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ321970916062610337997
7802512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ5006235313264310513896
7910208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19582641217270197046
8002466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา18895541210310190169
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by