แสดง 41 ถึง 60 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
4102458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด167285051836701723184
4202460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19203383618740195669
4302490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร3098904736650310574
4402489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร207810436933180214760
4502530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์330517229206403334139
4602456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8837310712089335
4702487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19668199729520206364
4810206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร14174611610710153365
4902476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3702170433903702273
5002482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46461499283280604929141
5102454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด47241711321242705045440
5202459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด17695641135850178077
5302448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว638313472281003606611328
5402499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร19579801324370197037
5502532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์3909187945679803954226
5602497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร271821445722260277578
5702488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร271516582127970273667
5802495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13678534152970140854
5902484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1755163515620310191142
6002486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร20158288317510209866
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by