แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
110866รพ.คลองหาดคลองหาด55512433353782477435904322
214717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106457243178
310867รพ.ตาพระยาตาพระยา567330327519728458664241978
410868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น217963613794160477101225902962
528849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์3125177239383998463364253
610869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร247511655408096703015331
702462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา446183929182704490126
802480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น431917920139104339253
902526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17158503119080174646
1002511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ40919584929390414091
1102503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4151178971242704222108
1202440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22547669548750234970
1302451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2078112016066002238126
1410199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว21997957812220227785
1502445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19031665851080191174
1602450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว243021733544600246545
1710197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว380738228178803835121
1810209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1619167712100162663
1902515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5346499166650805512123
2002534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4853171691531204944166
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by