ทั้งหมด 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
110866รพ.คลองหาดคลองหาด55692427357785577465926325
214717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106457243178
310867รพ.ตาพระยาตาพระยา567330327519728458664241977
410868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น218043621794160557102225982973
528849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์3125177239383998463364252
610869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร247511655408096703015331
702462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา446184029182704490124
802480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น431917921139104340255
902526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17158503119080174646
1002511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ40919584929400414091
1102503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4151178971242704222108
1202440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22447799348750233768
1302451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2078112016066002238126
1410199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว21997957812230227785
1502445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19041665851090191274
1602450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว243021733544600246545
1710197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว380738228178803835122
1810209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1619167712100162663
1902515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5346499166650805512123
2002534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4853171691531204944166
2102517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์8319293711879150843789
2202475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7696182559577707755596
2302471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64118755554069620
2402506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13937193623470142937
2510202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา90227275791097725
2602470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18233972511310184837
2702533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์514818407650305155232
2802479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น688920302321655707121455
2910200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3223220818480330477
3002504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ47784325229780483099
3102446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว816119879985308170519
3202444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว25361143249469602785124
3302473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา271363034427050305780
3402463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา298462422515990320954
3502501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18214394850180186926
3602443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว26961527369620273299
3710205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6842663874068716
3802481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น562812575499805703346
3902498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร122287913343880135553
4002483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3028195096134100312469
4102458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด166083053825001713193
4202460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19263393817520196460
4302490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร334378616333003359129
4402489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร208310356830880215156
4502530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์336115032182403393119
4602456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8697310681087929
4702487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19358288828720202348
4810206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10453819711130114240
4902476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3683170415003683250
5002482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร45701486286125504856112
5102454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด48591685334221005193369
5202459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1763553934150177265
5302448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว7001887256957907257319
5402499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร22567662222510227840
5502532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4285151548639804333237
5602497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร269021595022070274070
5702488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร267316632125950269462
5802495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13498604247740139151
5902484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1787159216919200195641
6002486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19468098016770202655
6102492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24781642029830247866
6202455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด33921288128429903520168
6302461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด242212642136820244395
6402491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12687867522780134393
6502485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร135711044319360140052
6621289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร245111132554670247665
6702457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด23499543729240238683
6802494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร239119111119720240272
6902449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว31651367186328003351145
7002435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว373788671338603744111
7102493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร365627461966520367594
7202468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27975153414570283151
7302513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4874134281512804955189
7402496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร104112738613850112745
7502507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9017955411599009058362
7602505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3927517123355304050120
7702508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ321870916062570337897
7802512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ5006235313264310513894
7910208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19582641217270197046
8002466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา18895541210310190169
8102472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18925392139670210525
8202453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด3509142182306803591120
8302522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21721391322650218534
8402441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว157311298112240165459
8502437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42108962181762104428189
8602467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา49957962423230501983
8702509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ23166914548270236168
8802469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา446711241324010448071
8902527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72139341428072510
9002523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง305512159356320314886
9102510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ4943248817248450511566
9202516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5445645176612505621170
9302525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง3150172011324680326392
9402438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว2290211510436910239462
9502502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ423918017821370431784
9602529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง956304142269097019
9702514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์19961353201295302016110
9802439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว308914437441060316385
9902520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6049227589407206138123
10002436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว3938975149110393988
10102452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว409461111346604105178
10202500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ14844631126410149524
10302465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13425717213860141438
10402442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว303110917169490310284
10502447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว50373256251905043140
10602521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง18233806445830188747
10702464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20544932366570207770
10810203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา80419575679087922
10902474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63291400200394606529134
11002528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง13187943317500135136
11102519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์511135698966800520061
11202524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24231629115220242449
11310699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว21215478410229
11402535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์5517163923412705540234
11510870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9567271129833077619836108651785
11613817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3266274630610353124873572396
11728850รพ.โคกสูงโคกสูง201987813931959822158153
11877702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว156634731816685016479465
11922813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2443009102443834
12002478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น36421439124675303766300
12102477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34091422147344603556272
12202518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์466928602442880469374
12302531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์406217981554704070228
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by