แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
110866รพ.คลองหาดคลองหาด55282435342780167405870313
214717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106455783178
310867รพ.ตาพระยาตาพระยา566830297479693258364151959
410868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น218293540800160129102226292938
528849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์3125178243381368463368251
610869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร240011735318056002931324
702462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา4229106135182804264112
802480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น430817919138104327247
902526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17158513018980174545
1002511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ41049594929290415390
1102503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4138178971241904209101
1202440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22507689548610234568
1302451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2077112015766002234125
1410199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19999649012120208974
1502445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว18831667750930189076
1602450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว242721723544500246244
1710197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว381538328178103843116
1810209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1619167712100162661
1902515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5343500166649905509129
2002534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4854171691530204945164
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by