แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
110866รพ.คลองหาดคลองหาด56872452406813807786093396
214717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106471054178
310867รพ.ตาพระยาตาพระยา5760307283610020860265962161
410868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น220253633797164989105228223222
528849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์334272221422788423563295
610869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร27268446808903203406376
702462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา460172630186004631141
802480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น435319625153504378295
902526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17298383219600176146
1002511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ414095757306004197106
1102503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4222179472262404294117
1202440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22187969851380231673
1302451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2115112817172302286143
1410199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว21878588512740227298
1502445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19371680852610194582
1602450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว244221993345890247537
1710197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384337927197603870132
1810209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1618169712110162563
1902515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5201558157680105358140
2002534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4790171291562304881168
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by