แสดง 21 ถึง 40 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
2102449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว28691712107349502976119
2202436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384811872531303850102
2302442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว309910556871960316799
2410199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว21408668512890222595
2510200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3059355918910315085
2602445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19371680952890194677
2702440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว220780210151770230874
2802438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว258118699740390267872
2902439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว276818016044410282868
3002441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว155311247113990162457
3102450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว249721533046150252741
3210699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว18215750680195
3302454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด47241711321242905045444
3402455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด34321286129441903561209
3502458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด167485051836801725184
3602453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด33071428103356703410126
3702461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด2440126021388002461104
3802457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด1920112915631990207678
3902459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด17725611135850178377
4002460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19233383718760196070
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by