แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
110870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9567271129833077619836108651785
213817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3266274630610353124873572396
328849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์3125177239383998463364252
410866รพ.คลองหาดคลองหาด55692427357785577465926325
510867รพ.ตาพระยาตาพระยา567330327519728458664241977
610868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น218043621794160557102225982973
728850รพ.โคกสูงโคกสูง201987813931959822158153
814717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106457243178
922813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2443009102443834
1002446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว816119879985308170519
1177702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว156634731816685016479465
1202448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว7001887256957907257319
1302437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42108962181762104428189
1402452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว409461111346604105178
1502449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว31651367186328003351145
1602447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว50373256251905043140
1702451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2078112016066002238126
1802444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว25361143249469602785124
1910197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว380738228178803835122
2002435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว373788671338603744111
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by