แสดง 41 ถึง 60 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
4102495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13678534153090140854
4202445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19361679952930194577
4302501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18244385051990187436
4402440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว220480310151810230575
4502444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว23551187179510802534130
4602481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น5616128120510505736407
4702509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ21637267150770223467
4802510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ5013252315050680516393
4902518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์46832600650180468995
5002498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร118489010447530128836
5102521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง17314736146660179256
5202450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว249721533046170252743
5302520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6088204056456706144169
5402439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว276818016044420282868
5502455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด34311286129442003560208
5602476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3702170434003702272
5702474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63451411198408306543150
5802438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว258018699740410267772
5902505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3933507127389104060146
6002461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด2433125921388002454103
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by