แสดง 61 ถึง 80 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
6102442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว309810556872000316699
6210202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา938273668480100433
6302507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9048954651661409113408
6402521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง17314736146660179256
6502439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว276818016044420282868
6602497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร272921425822430278780
6702485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร137311115820300143163
6802511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ409392856309704149114
6902520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6088204056456706144169
7002471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64919355614070420
7102458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด167485051837001725183
7202501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18244385051990187436
7302532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์3911187945680203956228
7402506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ14147224424040145850
7502495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13678534153090140854
7602443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว285313403999902892127
7702460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19233383718760196070
7802526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17028413319930173546
7902462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา460872132187604640148
8002468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27465433115430277749
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by