แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
110870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9537270130833165720008108451837
277702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว155874774821687016408383
310868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น216203696786160726102224062907
410867รพ.ตาพระยาตาพระยา567330327519728458664241976
510869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร249111635488155803039334
610866รพ.คลองหาดคลองหาด56222404383785007466005337
702473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา271663034427050306081
802454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด48621685334221305196365
913817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3266274630610353124873572395
1002482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร45731486286125904859112
1102448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว7004887256959107260307
1202444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว25381142250470002788126
1328849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์3124178237385268453361252
1402479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น688920272351656707124455
1502463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา299062722315950321352
1602437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42118962181763504429185
1702472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18925392139670210525
1802474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63341397200394806534134
1902449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว31651367186328003351141
2002516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5449635173614305622167
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by