แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5337680170637205507170
8202509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ23466715249510239876
8302473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา272665534127870306769
8402452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว412361111356804134195
8502465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13685647314490144141
8602500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ15115592326220153443
8702515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5201558157680005358139
8802459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1778557935650178775
8902463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา312555323816510336366
9002466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา19175531210530192961
9102468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27755413215110280750
9202464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20355402466730205956
9302472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18555181799990203433
9402505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3908507127383104035145
9502521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง17274766246480178953
9602501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18214384951600187038
9702504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ484142673304304914129
9802470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18224202311620184542
9902527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72939341452073313
10010197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384337927197503870132
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by