แสดง 21 ถึง 40 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
2102438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว258018699740410267772
2202502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ426218418422350434697
2302439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว276818016044420282868
2402503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4208179371263604279122
2502446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว8630171541178108634618
2602525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง31411714117256403258104
2702449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว28691712107349602976120
2802454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด47241710322243105046444
2902534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์48091709107570704916183
3002475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7737168372623407809649
3102445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19361679952930194577
3202488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร271716582128010273868
3302492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24471640033020244778
3402484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1757163515920300191642
3502524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง25361581015580253647
3602482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46391510277280804916140
3702453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด33071428103357003410129
3802477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34341415153363703587295
3902474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63451411198408306543150
4002513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4878135696541604974240
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by