แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
102531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์406217981554704070228
202518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์466928602442880469374
302477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34091422147344603556272
402478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น36421439124675303766300
522813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2443009102443834
677702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว156634731816685016479465
728850รพ.โคกสูงโคกสูง201987813931959822158153
813817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3266274630610353124873572396
910870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9567271129833077619836108651785
1002535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์5517163923412705540234
1110699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว21215478410229
1202524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24231629115220242449
1302519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์511135698966800520061
1402528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง13187943317500135136
1502474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63291400200394606529134
1610203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา80419575679087922
1702464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20544932366570207770
1802521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง18233806445830188747
1902447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว50373256251905043140
2002442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว303110917169490310284
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by