แสดง 101 ถึง 120 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
10102435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว373788671338603744111
10202443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว26961527369620273299
10302436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว3938975149110393988
10410199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว21997957812230227785
10502439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว308914437441060316385
10602442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว303110917169490310284
10710200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3223220818480330477
10802445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19041665851090191274
10902440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22447799348750233768
11002438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว2290211510436910239462
11102441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว157311298112240165459
11202450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว243021733544600246545
11310699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว21215478410229
11428850รพ.โคกสูงโคกสูง201987813931959822158153
11502525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง3150172011324680326392
11602523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง305512159356320314886
11702524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24231629115220242449
11802521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง18233806445830188747
11902526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17158503119080174646
12002528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง13187943317500135136
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by