แสดง 101 ถึง 120 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
10102435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว374589691538403754123
10202449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว28611713107345202968117
10302436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384411901525203845101
10410199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว218785885127402272100
10502442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว304210666772010310993
10610200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3061355908820315186
10702445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19351680852650194382
10802440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22157999851340231374
10902438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว255318989539920264870
11002439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว274617996344220280967
11102441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว154411246813940161263
11202450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว244221993345900247538
11310699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว18215713640196
11428850รพ.โคกสูงโคกสูง202685913934149812165154
11502525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง31421716115255003257102
11602523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง298812879057870307887
11702521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง17274756246540178953
11802528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12928452917890132147
11902526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17308383219600176247
12002524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง25041616115340250544
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by