แสดง 41 ถึง 60 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
4102530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์329817128204103326134
4210869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร27268446808903203406376
4302482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46371499283280204920136
4402483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3046195095138820314189
4502497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร270321475622130275981
4602492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24421640032440244276
4721289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร242211502759240244973
4802490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร3137903736400314468
4902486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร20118288417310209566
5002488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร269516652127680271664
5102485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร137011145020010142063
5202487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19628209629420205862
5302493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร35862716768850359356
5402489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร208810406832690215656
5502496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร104612739915190114553
5602495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13638524152730140452
5702494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร240919071120290242051
5802498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร119690011746610131350
5902491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12817727723680135849
6010206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10473789811730114545
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by