แสดง 21 ถึง 40 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
2102465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13425717213870141438
2202470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18253972511340185037
2302472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18925392139670210525
2410202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา90427375794097925
2510203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา80519575679088022
2602471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64118755554069620
2710868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น216203696786160726102224062907
2802475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7666179357585007723581
2902479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น688920272351656707124455
3002481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น562712576499805703345
3102478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น36421439124675303766293
3202477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34101422148344703558269
3302480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น432317822139304345255
3402476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3682170415403682249
3528849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์3124178237385268453361252
3602532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4273152648640404321231
3702533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์515018407650805157231
3802535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์5505162423415905528227
3902531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์405717981554804065226
4002534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4849171691533704940167
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by