แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
102454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด48511691332222105183380
210866รพ.คลองหาดคลองหาด56592401384788097466043349
302458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด166183152826601713186
402455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด33951288130431103525172
502453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด3345138492343703437120
602461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด242112622137040244295
702459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1762553934390177162
802460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19183383717560195557
902457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด189313705829350195155
1002456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8717310685088132
1110867รพ.ตาพระยาตาพระยา568530397579765258864421987
1202474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63451396200396506545136
1302462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา451179029182804540132
1402467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา49987952423370502284
1502473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา272263034427120306681
1602464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20624892366580208570
1702466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา18935541210320190569
1802469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา437911991324200439269
1902468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา28045163214610283656
2002463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา300662422615940323252
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by