ทั้งหมด 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว29920089029921091
202476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3702170434003702273
302492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24461640032960244678
402524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง25361581015580253647
510699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว18215750680195
602436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384811872531603850102
702447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว48492573307104852144
810205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร5544133923055713
902446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว8630171541176808634619
1002527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72939341453073314
1114717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106472704178
1210209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1614169612110162062
1302518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์46782600650170468495
1402490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร3098904736700310574
1502493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร35752715769340358262
1602531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์392021381650103928247
1702435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว372089691555203729125
1802445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19371680952890194677
1902456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8847310713089436
2002452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว413661111359504147188
2102459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด17715621135850178277
2202494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร243519111120560244652
2302466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา19215531210540193362
2402535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4772123212561104784220
2502499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร19579801324390197037
2610208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19382881317510195150
2702522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21781341422810219240
2802469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา431513001524450433088
2902533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4455238715703804470217
3002529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง978302172282099525
3102514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์21171323181314302135122
3202461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด2435125921388002456104
3302488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร271716582127990273867
3402470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18224202311740184541
3502467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา50068182625100503298
3610197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384937927208803876149
3702464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20405402766870206757
3821289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร244111452759550246882
3902480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น436219928155904390301
4002528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12508962817930127851
4102500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ15135512926420154244
4202530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์330617329206703335139
4302450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว249721533046160252741
4402462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา460772231187404638148
4502468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27465433115430277749
4602526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17008423319930173346
4702460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19233383718760196070
4802443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว2851134039100002890127
4902495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13678534153040140854
5002506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ14127224424040145648
5102532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์3913187945680003958228
5202501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18254385051980187536
5302458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด167485051837001725184
5402471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64919355614070420
5502511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ409392856309304149114
5602520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6084204056456506140169
5702497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร272021445822320277879
5802485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร137311105920270143265
5902439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว276818016044410282868
6002521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง17314736246640179355
6102507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9048954651660609113408
6210202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา938273668470100433
6302442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว309910556871960316799
6402489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร207710426933490214660
6502509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ21627307050750223266
6602441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว155211247114030162357
6702503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4208179371263604279122
6802475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7752168472623007824646
6902465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13755647314660144841
7010203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา74125675732081617
7102504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ484242676305704918135
7202491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12847737723770136152
7302519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์500137557771110507879
7402486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร20178268417500210166
7502502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ426818378422310435298
7610199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว21408668512890222595
7710200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3059355918910315085
7802523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง295113219257980304388
7902483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3061195095140500315693
8002513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4878135696540204974239
8102438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว258118699740390267872
8202487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19668199729520206364
8302440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว220880110151790230974
8402453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด33071428103356703410128
8502498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร118489010447530128835
8602449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว28691712107349502976119
8702534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์48081710107570504915182
8802496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร1054127010915410116356
8910206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร14125411310700152565
9002525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง31411714117256303258104
9102481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น5616128120510505736407
9202505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3932507127388604059146
9302478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น31441967128700503272277
9402455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด34301286129442003559209
9528850รพ.โคกสูงโคกสูง201386313734502822150146
9602512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ49672445139658005106139
9702510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ5014252215150660516593
9802477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34341415153363603587294
9902457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด1919113115531990207477
10002484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1758163515720310191542
10102451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2064121616271902226131
10202508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ3218707167648303385115
10302515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5219550167681605386146
10402444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว23551187179510602534129
10502472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา185751817910110203635
10602516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5365678182640005547177
10702474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63451411198408006543149
10802437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42718892051828504476194
10902448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว638413472281004206612330
11028849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์333874231428168413569300
11102479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น695020602341690107184492
11202463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา315754724516590340277
11302482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46441506278280504922141
11402454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด47241711321242905045445
11502517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์74963798339812407835138
11602473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา273665534128020307771
11713817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3380275939710737029003777476
11810866รพ.คลองหาดคลองหาด56902463409818027836099396
11910869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร27588357309014403488397
12010868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น221033603809165647106229123335
12110867รพ.ตาพระยาตาพระยา5787307487210138860466592227
12277702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว15823483193511118016758563
12310870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9611278148834333421442110992005
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by