แสดง 101 ถึง 120 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
10102523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง298712879057820307786
10202521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง17274766246440178953
10302528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12928452917880132147
10402526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17298383219590176146
10502524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24521640115360245342
10602522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21741401422720218841
10702529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง973303172281099024
10802527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72939341452073313
10902531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์392821381641503936253
11002532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์3996178547677104043234
11102533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4456238015696904471210
11202535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4746123312557004758210
11302534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4785171291560204876167
11402530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์329617128203803324132
11502481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น5619132110508515729394
11614717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106471054178
11728850รพ.โคกสูงโคกสูง202086314134039812161154
11810868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น220143635797164915105228113218
11910867รพ.ตาพระยาตาพระยา5760307283610020860265962161
12010866รพ.คลองหาดคลองหาด56792451405811997756084394
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by