แสดง 101 ถึง 120 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
10102478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น36421439124675303766300
10202442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว303310927169470310484
10302517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์8319293711879150843788
10402458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด165583053825401708191
10502448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว7001887256957707257318
10602446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว816219879984708171520
10702514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์20051357201298502025110
10802435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว373888671338003745111
10902483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3028195096134100312469
11002531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์406217981554704070228
11102507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9017955411598909058362
11202479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น688920302321655707121452
11302437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42108962181761804428189
11428850รพ.โคกสูงโคกสูง201987813931959822158156
11528849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์3125177239383998463364253
11614717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106457243178
11710866รพ.คลองหาดคลองหาด55512433353782477435904322
11810869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร247511655408096703015331
11910867รพ.ตาพระยาตาพระยา567330327519728458664241978
12013817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3266274630610353124873572396
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by