แสดง 101 ถึง 120 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
10102513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4861135694530604955228
10202532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์3996178547677104043235
10302531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์392821381641903936253
10402476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3693170431303693264
10502478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น31731934121695503294274
10602477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34281414152361903580289
10702480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น435219625153504377295
10828849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์334272221422788423563296
10902448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว63781347228997506606323
11010869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร27278456778869003404376
11110866รพ.คลองหาดคลองหาด56792451405811997756084394
11202481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น5619132110508515729395
11302507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9044954651647709109399
11402454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด47501685322240305072436
11513817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3326275838510688128643711459
11602479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น691620602351676707151482
11702446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว8231197571081408238490
11877702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว1575448399107898016664536
11902475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7824171966618007890627
12022813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว29920089029921090
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by