แสดง 101 ถึง 120 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
10102535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์5517163923412605540234
10210197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว380738228178803835121
10310199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว21997957812220227785
10410200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3223220818480330477
10510202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา90127276789097725
10610203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา80419575679087922
10710205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6842663874068717
10810206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10453819711130114240
10910208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19582641217270197046
11010209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1619167712100162663
11110699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว21215478410229
11210866รพ.คลองหาดคลองหาด55512433353782477435904322
11310867รพ.ตาพระยาตาพระยา567330327519728458664241978
11410868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น217963613794160477101225902962
11510869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร247511655408096703015331
11610870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9571271129833078419836108691788
11713817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3266274630610353124873572396
11814717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106457243178
11921289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร245111132554670247665
12022813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2443009102443834
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by