แสดง 101 ถึง 120 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
10102535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4746123312557204758210
10210197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384337927197403870132
10310199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว21868588412720227097
10410200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3070350918780316187
10510202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา936271668430100233
10610203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา73725775726081217
10710205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6922713912069519
10810206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10473789811730114545
10910208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19582861417550197250
11010209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1618169712110162563
11110699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว18215708770197
11210866รพ.คลองหาดคลองหาด56792451405811997756084394
11310867รพ.ตาพระยาตาพระยา5760307283610020860265962161
11410868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น220143635797164915105228113218
11510869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร27278456778869003404376
11610870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9679275143434153121171111131970
11713817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3326275838510688128643711459
11814717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106471054178
11921289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร242011502759210244774
12022813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว29920089029921090
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by