แสดง 101 ถึง 120 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
10102520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6046204456450806102146
10202515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5191558154675505345137
10302517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์79473286389793908336133
10402514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์20891329151302302104115
10502518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์46802605648810468683
10602519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์501237187769560508963
10728850รพ.โคกสูงโคกสูง201786714433557812161151
10802525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง3150171911325040326394
10902523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง299812708957450308785
11002521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง17214776246210178349
11102528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12928442917660132142
11202526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17208423219390175242
11302524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24241645115270242539
11402522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21741381322670218736
11502529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง966303142280098021
11602527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72339341444072711
11728849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์334471215414478423559291
11802532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4225156449658304274249
11902531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์395319691609103962236
12002533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4460235915686204475201
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by