แสดง 101 ถึง 120 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
10102517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์8439282392790108531135
10202515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5343500166649905509129
10302520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6074227391405806165123
10402514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์20101354201299402030113
10502518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์470528252042680472578
10602519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์510235898366990518565
10728850รพ.โคกสูงโคกสูง199690313931854822135151
10802525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง3147172411324650326090
10902523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง305412129856220315284
11002524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24201629115220242149
11102521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง18233806445690188746
11202526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17158513018980174545
11302528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง13197923317480135236
11402522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21721391322640218533
11502529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง956304142259097019
11602527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง7233954142707279
11728849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์3125178243381368463368251
11802535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์5798177232366205830238
11902533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์514218397647105149232
12002532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4286151548636104334231
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by