แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4151178971242704222108
8202504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ47784325229780483099
8302508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ321870916062570337897
8402512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ5006235313264310513894
8502511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ40919584929400414091
8602502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ423918017821370431784
8702509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ23166914548270236168
8802510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ4943248817248450511566
8910209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1619167712100162663
9010208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19582641217270197046
9102506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13937193623470142937
9202501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18214394850180186926
9302500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ14844631126410149524
9402516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5445645176612505621170
9502515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5346499166650805512123
9602520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6049227589407206138123
9702514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์19961353201295302016110
9802517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์8319293711879150843789
9902518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์466928602442880469374
10002519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์511135698966800520061
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by