แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์21031327171310602120121
8202448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว63771347228997306605321
8302513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4861135694530504955228
8402474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63401412198404606538143
8502477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34281414152361903580289
8602453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด3309142799354403408129
8702482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46341499283280704917136
8802492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24421640032320244276
8902484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1745164015520130190038
9002524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24521640115360245342
9102488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร269516652127630271663
9202445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19371680852600194582
9302454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด47501685320240305070436
9402534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4790171291562304881167
9502449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว28611713107345202968117
9602525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง31411716115254803256103
9702475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7824171966617807890625
9802443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว252817314199402569107
9902532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์3996178547677104043234
10002503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4222179472262404294117
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by