แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4875134281513204956187
8202514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์19961353201295602016105
8302449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว31651367186328003351141
8402474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63341397200394806534134
8502453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด3509140582311403591119
8602477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34101422148344703558269
8702478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น36421439124675303766293
8802439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว308914437441100316385
8902482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร45731486286125904859112
9002532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4273152648640404321231
9102443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว26971527369620273398
9202484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1791158817019200196141
9302535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์5505162423415905528227
9402524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24231629115220242449
9502492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24801642029950248066
9602488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร267416632125990269562
9702445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19051665851110191372
9802454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด48621685334221305196365
9902534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4849171691533704940167
10002525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง3147171911324700326092
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by